Reglament

REGLAMENT  CURSA “COMTE ARNAU”, DE CAMPDEVÀNOL

1.- L’associació Esportiva Sant Grau, juntament amb l’Ajuntament de Campdevànol , organitzen el dia 2 de Juny la 34 Cursa Compte Arnau.

2.- La  Cursa Comte Arnau és oberta a tothom sense distinció de sexe o nacionalitat, que accepti el present reglament. Els menors d’edat hauran de presentar-se amb el pare/mare/tutor per signar l’autorització que tindran disponible a la pàgina web de la mateixa cursa. Aquells menors que no presentin la corresponent autorització signada pels pares / mares / tutors/es legals, no podran participar a la cursa.

3.- La sortida i arribada serà a la Plaça de l’Ajuntament a les 10.00 del diumenge 2 de Juny de 2019.

4.- La cursa es de 10 km i 5 Km aproximadament és 50% asfalt i 50% camí ral. El recorregut  estarà senyalitzat,  s’indicarà cada punt quilomètric, i haurà voluntaris indicant-lo. No obstant, es responsabilitat de cada corredor conèixer el traçat de la cursa. Els recorreguts estaran penjats a la pàgina web de la mateixa.

5.- Hi haurà 2 avituallaments. El primer avituallament estarà situat al mig de la cursa Km.5, El segon estarà situat a l’arribada.

6.- Les inscripcions es realitzaran a través de l’enllaç que figura a la web cursacomtearnau.wordpress.com que es facilita a la pròpia pagina web de la cursa. Aquestes es tancaran el 31 de Maig de 2019 a les 23h, o en arribar als 200 participants inscrits. El preu de la inscripció serà de 10€ a través de plataforma d’inscripció.

7.- La recollida de dorsals-xip es farà el diumenge 2 de juny  de 8:00 a 9:00 en el lloc indicat per aquest efecte. Aquests dorsals-xip són intransferibles i personals de cada corredor, i només vàlids per la distància escollida.

8.- Hi haurà un trofeus a:

1,2,3 classificats absoluts tant masculí com femení

1 Classificat Júnior masculí i femení

1 Classificat sènior masculí i femení

1 Classificat veterà masculí i femení

1 Classificat màster masculí i femení

1 Classificat local  masculí i femení

9.- Si hi hagués reclamacions hauran de ser presentades per escrit, acompanyades d’un dipòsit de 30 € una vegada finalitzada la cursa, essent inapel·lable la decisió presa per l’organització.

10.- L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui generar als inscrits abans, durant o a una vegada finalitzada. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives. Tot participant reconeix que es troba en bon estat de salut i eximeix de tota responsabilitat l’organització de la prova de qualsevol conseqüència física que pugui patir en el transcurs de la cursa o després de participar-hi.

11.- El dorsal-xip s’haurà de portar ben visible i a la part davantera per tal de facilitar el control per part de la organització.

12.- Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn en el qual es desenvolupen les curses, o perjudiqui greument i de manera culposa el normal desenvolupament de la cursa, serà desqualificat per l’organització. Així mateix, qualsevol corredor que llenci brossa en els punts no habilitats, serà immediatament desqualificat.

13.- Per participar a la cursa es imprescindible haver-se inscrit conforme a les condicions indicades al punt 7. Tot aquell qui participi sense inscriure’s no tindrà dret a cap premi, i la organització no es fa responsable dels danys que aquest pugui patir per la seva conducta.

14.- Es responsabilitat de cada corredor conservar el seu dorsal-xip, per poder ser registrat correctament a l’arribada. L’organització no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament del dorsal-xip per una incorrecte utilització per part del corredor.

15.- El temps màxim per completar la cursa serà d’1 hora i 30 minuts,  A partir d’aquest moment, tots aquells corredors que no hagin arribat a la línia d’arribada hauran de transitar per la via pública d’acord amb la normativa de circulació de vianants, i no apareixeran registrats a les classificacions.

16.- Els participants i els representats legals dels menors d’edat accepten cedir a l’organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web, xarxes socials, etc. Es podrà exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a inforuncat@gmail.com. Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

17.- Les dades personals facilitades pels corredors al realitzar la inscripció seran incorporades al fitxer de l’organitzador, amb la finalitat de: – Gestionar la prova i enviar informació relacionada als corredors amb les curses organitzades per Associació esportiva Sant Grau / 9hsports . – Permetre la publicació de llistats d’inscrits i arribats tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà digital. Els corredors participants i representants legals dels menors donen el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal o la de llurs representants.

18.- Hi haurà disponible servei de dutxes al camp de futbol municipal fins les 13h.

19.- Els organitzadors de la  Cursa Comte Arnau no es fan responsables dels danys morals i/o materials que els participants puguin causar a terceres persones.

20.- Tot aquell qui participi en la  Comte Arnau es coneixedor de les seves limitacions físiques i es conscient del risc que suposa aquest esport, declinant tota responsabilitat per part de l’organització pels danys que aquest pugui patir durant el transcurs de l’esdeveniment.

21.- Tot aquell participant que en incompliment d’aquest Reglament, pateixi algun dany físic o moral, o el causi a terceres persones, serà directament responsable, eximint de responsabilitat als organitzadors de la cursa.

22.- Un cop realitzada la inscripció, es retornaran els diners abonats, de la següent manera

Abans d´1 mes vista a la cursa el 70%

Entre 1 mes i 15 dies vista de la cursa 50%

Els últims 15 dies abans de la cursa no es retorna import.

 

23.- Pel sol fet de participar, el corredor accepta el present reglament. Tot el que no estigui especificat queda sota la decisió de l’organització.